Stenlænderne

Hjem
Op
Spejder hos Stenlænderne
Afdelingerne
Arbejdsgrupper
Bestyrelsen
Brimer
Rullen
Historie
Maglevad
Fotoalbum
Lederstof
Aktuelt
Referater

 

Stenbukken 

Fra Stenlændernes 25 års jubilæumsskrift 9. oktober 1981:

På familielejren i 1970 blev den tanke født, at man skulle oprette en fædrepatrulje. Erik Barslund tog initiativet og sendte brev ud til samtlige fædre - Stenbidere kaldte han dem - hvori han indkaldte til et møde på Bækholm den 12.februar 1971 kl.20. 16 mand mødte op.

Man blev hurtigt enig om, at det skulle være en uhøjtidelig, selskabelig og i al måde egoistisk klub ­dog skulle man naturligvis yde spejderne (dengang var der kun drenge) praktisk bistand.  Navnet blev STENBUKKE.

Herefter gik det slag i slag.  Der blev vedtaget love og ceremonier, udfærdiget kæder og symboler, og en fast mødeaften blev vedtaget til første fredag i hver måned, undtagen i sommertiden.

Den første bukketur i maj foregik på cykel til Ryget, hvor man sov i telt og i det hele taget legede spejdere for en weekend.

I juni opfordrede tropsrådet Stenbukkene til at arrangere familielejren, idet man syntes, at det måtte være en opgave for dem. Det ved vi jo nu blev en fast tradition, som fungerer perfekt og fritager spejderlederne for en masse besvær.

Hvert år i januar er der kævlmøde, hvor man vælger De ældstes Råd, som består af høvding, ceremonimester, skatmester, skriftfører, skarpretter som de vigtigste poster.  De sidder i et år og vælger det næste år det nye ældstes råd.

Alle møder er nøje planlagt - sådan da! Det kan være foredrag af en eller anden ekspert, eller det kan være lagt op som en studiekreds med diskussion. Man har også af og til aflagt besøg på forskellige arbejdspladser eller institutioner, således Falckstationen og Søndersø Vandværk (det sidste kan umuligt have været noget for bukke).  Sporten har også fået sit, både skydning, bowling og svømning.  Men altid er det en hemmelighed for medlemmerne, hvad aftenen går ud på.  Man havde da også et frygteligt mas med at fremskaffe badebukser ved sidstnævnte sportsaktivitet, da alle jo ikke er lige smækre om livet.  Mindst en gang om året står den på gule ærter, og denne aften er det stensikkert, at bukkene tumler tidligt hjem i køjen.  De kan absolut ikke holde ud til kl.12, som er normal gå-hjem-tid. Ærter ligger også tungt!

En gang årlig kaldes til fest, hvor bukkene tager deres partner med, også får den hele armen. God mad og vin og dans til ud på de små timer, noget alle ser hen til og nødigt går glip af.

I det hele taget er de, der startede Stenbukkene stadig medlemmer.  Der er sket meget få udskift hen ad vejen og man tæller stadig en snes mand.  Flere vil man nødigt være, idet det netop gælder om at kende hinanden til bunds, således at man i givet fald kan give hinanden en hjælpende hånd, også til bukkenes familier, når der virkelig er behov for det. Livet er jo ikke altid en dans på roser, og vi har desværre haft den sorg at miste et par gode venner i spejderkredsen i de seneste år, hvor bukkene så med øjeblikkelig virkning har kunnet træde i aktion med vilje og styrke for at tage sig af de praktiske ting, som følger i kølvandet, når en familieforsørger pludselig bliver revet bort.  Her har den lille forening vist sin styrke.

Til sidst skal nævnes byggeriet på Maglevad, hvor bukkene har ydet en kæmpe indsats.

 

 

Last modified: marts 03, 2019