Stenlænderne

Hjem
Spejder hos Stenlænderne
Afdelingerne
Arbejdsgrupper
Bestyrelsen
Forældrepatruljer
Brimer
Rullen
Historie
Maglevad
Fotoalbum
Lederstof
Aktuelt
Referater

 

 

 

DDS Målsætning 

Det Danske Spejderkorps er åbent for alle uanset race, sprog, religion og politisk opfattelse.

Korpset har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Gennem gruppevirksomhed søger korpset at fremme samarbejdsevne og arbejdsglæde. Ved at give lejlighed til at dyrke friluftsliv ønsker vi at give dem kendskab til naturen og lyst til at værne om den. Gennem teoretisk og praktisk arbejdsstof søger vi at opøve færdigheder, som både spejdere og deres medmennesker kan have glæde af. 

Spejder hos Stenlænderne

 

Stenlænderne hører under Ege Division, og er en del af Det Danske Spejderkorps. Stenlænderne har en bestyrelse med 15 medlemmer hvoraf fem er ”civile” forældre. Medlemmer til bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling – Grupperådet – der er åbent for alle.

 

Grenene

Børnene er inddelt i grene, afhængig af alderstrin, og aktivitetsniveauet er tilpasset alderen på børnene i de forskellige grene.

Se Afdelingerne.

 

Ledere

Alle ledere, assistenter og hjælpere er frivillige, ligesom alle aktiviteter er baseret på frivillighed. De fleste ledere, assistenter og hjælpere har flere års erfaring med forskellige spejderaktiviteter, og de uddanner sig løbende indenfor de relevante færdigheder, der er for deres spejderarbejde.

 

Påklædning

Spejderliv er aktivt liv. Vi planlægger at være ude hver gang, og har derfor behov for at spejderen er klædt på efter årstiden og vejret. Samtidig skal spejderne have tøj på, der kan tåle at blive beskidt.

 

Hos Stenlænderne er uniformen blå og tørklædet grønt. Uniformen kan købes i Spejdersport, og tørklædet udleveres sammen med startpakken.

 

Ture, lejre og andre aktiviteter

Udover de faste ugentlige møder, tager vi hvert år på flere ture. Nogle ture er dagsture, andre er over en weekend, mens den årlige sommerlejr er på mellem 3 og 10 dages varighed.

 

Hvert år tager vi på divisionsturneringer, landsturneringer, Zoo-tur, sæbekasse rally, nathejk og mange andre aktiviteter, alt sammen tilpasset til netop den aldersgruppe du er.

 

Indmeldelse

Når man melder sig ind i Stenlænderne betales et indmeldelsesgebyr og der udleveres en startpakke der består af:

bullet

Grønt tørklæde

bullet

Sangbog

bullet

Mugg (plastickop)

bullet

Spejderhåndbog

bullet

Rabatkort til Spejdersport (giver 10 % rabat på næsten alle varer i Spejdersport).

bullet

Mærker til uniformen

Find indmeldelsesblanket her
 

Udmeldelse

Udmeldelse af Stenlænderne skal ske skriftligt ved at udfylde web-formularen [her]. Vi vil altid meget gerne høre om årsagen til udmeldelsen for at se om der er noget vi kan gøre bedre.

 

Kontingent:

Kontingent for 2019 udgør 1250 kroner.

kontingentet opkræves halvårligt 1 jan og 1 juli.

Kontingentet dækker de aktiviteter der foregår til de enkelte møder samt medlemskontingent til divisionen og til korpset.

Stenlændernes indkrævning af medlemskontingent falder sammen med betaling af medlemskontingent for hver indmeldt spejder til Division og Korps. Derfor skal udmelding ske før kontingentopkrævningen 1. januar og 1. juli hvis man skal undgå at betale medlemskontingent for det efterfølgende halvår. Der vil altså ikke blive refunderet kontingent for spejdere der udmeldes efter kontingentopkrævningen og kontingent der endnu ikke er blevet indbetalt vil blive opkrævet.
Spørgsmål til kontingent sendes til kontingent@stenlanderne.dk

 

Yderligere information

Rullen er vores medlemsblad, og uddeles månedligt til spejderen. Her fremgår hvad der er planlagt til de enkelte møder, telefonnumre til de enkelte ledere og bestyrelsesmedlemmer og en beskrivelse af de forskellige gennemførte arrangementer.

 

Vi har på nuværende tidspunkt 2 hjemmesider.

bullet

Stenlanderne.dk (denne hjemmeside) som er den passive informationsside.

bullet

Stenlandernes.gruppe.dds.dk. som er den interaktive side, hvor kalenderen og aktiviteterne fremgår.

 

Hvis du mangler oplysninger, er du naturligvis altid velkommen til at spørge én af lederne eller assistenterne.

 

 

Last modified: juni 29, 2019