Stenlænderne

Hjem
Spejder hos Stenlænderne
Afdelingerne
Arbejdsgrupper
Bestyrelsen
Forældrepatruljer
Brimer
Rullen
Historie
Maglevad
Fotoalbum
Lederstof
Aktuelt
Referater

 

Indhold:  

bullet

Stenlændernes historie.

bullet

Stenlændernes våbenskjold

bullet

Stenlændernes historie 2.

bullet

Maglevads historie.

Stenlændernes historie

Stenlændernes historie begynder egentlig tilbage i 1945. Der kom en ny Brugskommis til Søsum Brugs. Han hed Leif Nørmark Jakobsen, og var tidligere spejder. Den 1. maj 1945 mødtes han med to kammerater, John Johansen og Jørgen Iversen for at holde patruljemøde.

Det viste sig, at Jørgen Iversen kendte nogle flere, der kunne tænke sig at blive spejdere, og det blev besluttet, at de nye skulle komme til møde den 4. maj 1945.

Den 4. maj dukkede ikke færre end 12 drenge op til mødet på Stenløse Centralskole (den senere Sandbjergskole) og disse blev til 1. Stenløse Trop.

Eftervirkningerne fra krigstiden satte sit præg på spejderarbejdet, således var der mangel på stort set alt.

Da spejderne fik telte i 1946 umiddelbart før de skulle deltage i den store Korpslejr på Ermelundsletten, var det gamle tyske militær camouflagetelte, og rygsækkene var ungarske.

Spejderuniformerne syede man selv af de materialer der nu var, eller også anvendte man uniformer fra andre korps.

Troppen hørte under Søborg Division.

Den 11. februar 1946 blev der oprettet en ulveflok, hvor den unge Ingrid Beck Møller (kaldet Tulle) blev Flokfører.

1. Stenløse Trop og Flok havde en omskiftelig tilværelse, hvor det kneb med at skaffe førere, og i 1951 blev Troppen nedlagt.

1956 er det år, hvor Stenlænderne kan regne vores ubrudte historie tilbage til.

En skoledreng, Poul Andersen, ville absolut ud i skoven sammen med nogle andre drenge og tænde bål og ligge i telt. Det var jo ikke nogen god idé og hans forældre Richard og Karen Andersen protesterede.

Da det så ikke gik, talte Poul med nogle drenge i skolen. De ville gerne være rigtige spejdere. Deres lærer hørte om det og han var med på ideen. Det var Aje Jarner - en "gammel" spejderfører fra København.

Men hvor skulle de være?

Poul gik hjem og sagde: "Nu er vi nogle drenge, som gerne vil være spejdere, og vores nye lærer vil godt lede os. Men vi har ikke nogen steder at være. Kan vi ikke få et værelse her?"

"Jo", lød svaret, "hvis I kan bruge kælderen, og I kan huske at lukke og slukke efter jer".

Sådan kom der liv i Richard og Karens hus på Vestervang, og det skulle vare i 10 år.

Drengenes forældre blev kaldt til forældremøde den 9. oktober 1956. Divisionschefen Helmer Jørgensen kom til Stenløse og talte, som det sig hør og bør ved sådan en lejlighed.

Der blev dannet et Tropsråd. Der var lige forældre nok til at de kunne være med alle sammen, men ingen ville være formand. Så sagde Divisionschefen: "Vi tager det fra en ende af. Du skal være formand". Det blev Richard. Herefter var 1. Stenløse Trop stiftet.

Troppen var en del af Frederiksborg Division, der dækkede det meste af Nordsjælland.

I 1958 besluttede man at oprette en ulveflok. Hvem skulle være leder for ulveungerne? En røst lød: "Det er jo lige noget for dig Karen. Du har dem i huset alligevel". Således startede 1. Stenløse ulveflok den 30. april 1958.

Tiden gik og i 1966 havde spejderne bygget en hytte - Bækholm, der nu huser KFUM-spejderne.

I 1969 blev der udskrevet en præmiekonkurrence om et nyt navn til troppen og flokken. Vinderen blev Bent Stiesdal og navnet blev Stenlænderne. Navnet skulle være en gammel betegnelse fra vikingetiden for beboere her på egnen. Samme år blev Richard Andersen udnævnt til Stenlændernes Æresmedlem.  

I 1971 blev den første forældrepatrulje - Stenbukkene - stiftet, og den første blandende ulveflok Øksen (dvs. både drenge og piger!) blev oprettet.

Året efter var Bækholm allerede blevet alt for lille til de mange spejdere og den 16. december 1972 kunne Stenlænderne med fuld musik flytte ind på den meget faldefærdige bondegård Maglevad. Gården skiftede her­efter status til Spejdergård.

1973 var året hvor Det Danske Spejderkorps og Det Danske Pigespejderkorps blev slået sammen. Det med­førte visse ændringer bl.a. blev ulvegrenen delt i to: ulveunger 8-10 år og juniorspejdere 10-12 år.

I 1979 blev Frederiksborg Division delt, og Stenlænderne kom til at høre til den nye Ege Division.

Den 18. august 1985 blev Karen Andersen Stenlændernes andet æresmedlem.

 

Stenlændernes våbenskjold

Våbenskjoldet er lavet af Liselotte Frederiksen, Morten Frederiksen og Lasse Petterson i forbindelse med et lederarrangement i divisionen i 1995.

Øverst er en af Veksø-hjelmene i den stiliserede udgave, som Stenlænderne har anvendt på Rullen siden 1970. Hjelmen viser tilhørsforholdet til daværende Stenløse kommune, hvor hjelmene ligeledes var en del af byvåbnet. Bag hjel­men er grønne ege-blade. Stenlænderne er en del af Ege division. Selve skjoldet består af 5 felter. Det midterste viser Spejderliljen, uden ”Vær Beredt” båndet, således som det altid har været Stenlændernes logo. Den blå farve er uniformens farve. 

De 4 øvrige felter er diagonalt ens to og to. De røde felter indeholder en Stendysse, hvilket symboliserer, dels Stenlænderne, dels gravhøjene (Maglehøje) nær Spejdergården Maglevad. Den røde farve relaterer sig til, at Stenlænderne (1. Stenløse) tilbage i 1945-51 havde tørklæder i Søborg-divisions farve: rød med grøn kant. De to andre felter er de øvrige tørklædefarver Stenlænderne har haft. Tilbage i perioden 1945-51 havde 1. Stenløse endvidere blå tør­klæder med hvid kant. Siden 1956 har Stenlænderne stedse haft helt grønne tørklæder.

 

Tilbage til Indhold.

Stenlændernes historie 2

1945: 1/5 Leif Nørmark Jacobsen, Jørgen Iversen og John Johansen mødes for at holde patruljemøde. 4/5 troppen dannes med i alt 12 spejdere. 27/8 1. Stenløse Trop og Flok indsender anerkendelsesbegæring. Leif Nørmark TF, Ole Nissen TA. Ejnar Jensen er Tropsraadsformand. Lokale på Stenløse Centralskole.

1946: 11/2 Ulveflokken anerkendes af divisionen. Ingrid Beck Møller FF. Marts: Møderne flyttes til Stenløse Kro. Troppen deltager på Korpslejren på Ermelunden. Ole Nissen får Tropsudmærkelsestegnet den 23/4 og Ingrid Beck Møller den 8/12. Okt.: Ulveflokken holder møder hos Lærer Glæsel i dennes kælder.

1947: 3/1 Tropsrådsformand Ejnar Jensen, Ole Nissen TF, (Leif Jacobsen RF - udstreget på indberetning), Ingelise Sørensen FA

1948: 18/1 Tropsrådsformand Ejgil Larsen, TA: Jørgen Iversen og John Johansen

1949: 6/2 Tropsrådsformand Ejgil Larsen

1950: 18/1 Tropsrådsformand Ejgil Larsen, Jørgen Iversen TF, Egon Jensen TA. 10 spejdere og 2 førere

1951: 19/1: Tropsrådsformand Ejgil Larsen, Jørgen Iversen (TF) er soldat, hvorfor Egon Jensen er fung. TF. Lokale Holmegaard pr. Ølstykke. 1. Stenløse Trop og Flok nedlægges senere på året.

 

 

1956: 9/10 1. Stenløse Trop genstiftes, Aje Jarner TF, Richard Andersen Tropsråds­for­mand

1957: Rullen begynder at udkomme i Marts, Sommerlejr Vemmetofte

1958: 30/4 ulveflokken stiftes, Karen Andersen FF. 15/6 Fanen tildeles fra Danmarkssamfundet. Sommerlejr cykeltur til Sverige

1959: Korpslejr Ebeltoft. 15/12 Fjord Kolonne dannet (senere Stenø Kolonne)

1960: 12/1 Kolonneråd konstitueres - Skibby, Frederiksværk, Stenløse, Frederikssund, KC Verner Madsen (Fr.sund). Jarner stopper i Juni, Viggo Rasmussen TF

1961: Overvejelser vedr. hyttebygning. Avisindsamling. Frederiksborg Amts Distrikt 50 års jubilæum, Kærrestafetløb

1962: Richard Andersen får Korpsets Hæderstegn den 16/1

1964: Richard Andersen stopper som Tropsrådsformand, afløses af Svend Nørbjerg

1965: Lejer grund (Bækholmvej 29, matr. 02ap) vederlagsfrit af kommunen for periode på 50 år. 1. spadestik til hytten Bækholm. Ravnsholt Kolonne bliver division

1966: Sommerlejr Bornholm. Sept.: Johannes Andersen TF. Bækholm færdig - indvielse 16/10,

1967: Anna Rasmussen FF i Juni

1968: 1. familielejr på Klintebjerg?. Vagn Bjarne Jensen TF

1969: 1/3: Gerda Madsen FL. 1. Stenløse Trop og Flok skifter navn til Stenlændernes Trop og Flok. Korpslejr Ny Hedeby. Richard Andersen bliver den 21/6 udnævnt til Stenlændernes Æresmedlem. Ove Pedersen afløser Stig Burhøj Olesen som Trops­rådsformand. Familielejr – tema: Grøntsager.

1970: Rullen får nyt ”hoved” med navnet Stenlænderne. Familielejr – sørøvere. 17/8 Flokken deles i Buen (FL Gerda Madsen) og Pilen (FL Annelise Andersen) (også kaldet 1. og 2. Stenløse Flok), Jette Handberg starter som første pige i Pilen (?). Oktober: Willy Husmann TL

1971: Kjeld Celinder Tropsrådsformand. 12/2 Fædrepatruljen Stenbukkene startes på ini­tiativ af Erik Barslund. Familielejr – vikinger. 1/9 blandet flok Øksen oprettes (FL Bodil Olsen). Oktober: spejderpatruljer får gudenavne: Midgårdsormen og Skjald. November: Kirsten Her­mann FL i Buen

1972: Februar: første piger ømfødder i Øksen. 4/2 Mødrepatruljen Stenhønsene oprettes. 1/3 Grethe Handberg FL i Øksen. 1/6 Ejvind Almgren TL. 15/8 første pigepatrulje i Troppen. August: familielejr – Vikingelejr. August/September: Kirsten Hermann GL. 16/12 indrykning på Maglevad (Dam Holme 4, matr. 25æ).

1973: Gert Bostrup Tropsrådsformand. Januar: Anne Petersen FL i Buen. April: Rullen ud­kommer i "Kaffebordsformat”. April: Erik Barslund og Ejvind Almgren får Korpsets Hæderstegn. August: skovmandsklan oprettes, familielejr Klinteborg – Indianerlejr (Klintiandianerlejr). 20/8: Juniorflokkene Odin (FL Kirsten Hermann) og Thor (FL Grethe Handberg) oprettes, Lis Schougård FL i Øksen.

1974: Januar: Kjeld Celinder gruppestyrelsesformand, Øksen nedlægges. Februar: der ind­føres containere til avisindsamlingerne, Ina Andersen FL i Pilen. 20/3: Frederiks­borg DDS og DDP divisioner lægges sammen, Kirsten Hermann DALT. Kirsten Her­mann Ulve-Gilwell-spejder Korpslejr Hvalpsund. Seniorklanen kaldes høv­dinge/Munin/Hræsvelgr. Ungbukkene startes. Juni: Ejvind Almgren bliver første KL. August: Familielejr Klinteborg – Stenalderen. Dec. Annelise Andersen FL i Odin

1975: Jan Kampmann Olsen KL. Stuehus og Hønsehus OK, Laden nogenlunde. Kirsten Hermann tager Stabs-Gilwell. August: Familielejr Klinteborg – Beduinlejr. 6/9 byrådet beser Maglevad. 15/10 25.000 i tilskud fra Stenløse Kommune til istandsættelse af Maglevad, samt tilsagn om fortsat brug af Maglevad. Troppen de­les i Brage (TL: Erik Paulsen) og Balder (TL: Ejvind Almgren). 7/12 Spejderfest på Sandbjergskolen

1976: Knud Okkels gruppestyrelsesformand. 15/6 Byggetilladelse til restaurering af Maglevad. August: Familielejr Klinteborg – De olympiske lege.

1977: Jan: Tove Nielsen FL i Odin, Poul Andersen GL. 27/4 Motorcykelklubben 666 får lokaler på Maglevads område, pavilloner opstilles 29/6. 1/5: Jan Kampmann overtager midlertidigt som TL i Brage. August: Familielejr Klinteborg – Månebase Alpha.

1978: Jan: Kirsten Hermann gruppestyrelsesformand. 14/1 byrådet beser atter Maglevad. 1/2 troppene lægges sammen til Stenlændernes Trop, Ejvind Almgren TL. April, Kjeld Jensen FL i Thor. August: Familielejr Klinteborg – Fagenes Fest med besøg af borgmester mv. (10 års Jubilejr) 54 familier – 199 deltagere. 1/10: Kjeld Mortensen TL. 8/11: 666 forlader Maglevads område/pavillonerne nedbrændes. Nov.: Lis Schlichting fung. FL i Buen. 14/11: Tambourkorpset oprettes (Kjeld Jensen OL). Dec.: Julemarked i Laden

1979: 14/1 Henning Frederiksen får tildelt Korpsets Hæderstegn, Finn Jacobsen GL, jan: Søs Folting FL i Pilen. Kjeld Mortensen OL. Troppen Kaldes Brage. Frederiksborg Division deles. August: Familielejr Klinteborg – Negerland. 2/10 Kirsten Hermann DC for Frederiksborg Division Syd. November: Jesper Handberg KL

1980: Jan.: Gunner Hansen GL, Finn Jacobsen FL i Odin. Divisionen døbes midlertidigt Nordskov, endeligt navn Ege Division. feb.: Annette Willas Jensen FL i Buen. 10/3: Jan Kampmann DASEN, Kjeld Jensen DAJUN, Søs Folting DAMIN. Juni: Jørn Paul­sen TL. Korpslejr Spejd-80 Molbolejren. August: Familielejr Klinteborg – Eventyrland, 57 familier - 204 deltagere. 4/9: Mikroflokken Småsten opret­tes (Karin Olsen FL). Det besluttes i gruppen, at uniformen fremover skal være blå. Kjeld Jen­sen OL.

1981: Jan.: Jacob Post gruppestyrelsesformand. 2/4 underskriver Borgmesteren og 9/4 underskriver gruppestyrelsen Maglevad-kontrakt med kommunen indtil 31/12-95. 17/6 Kirsten Hermann får korpset Hæderstegn. Juli: Kirsten Hermann FL i Thor, August: Familielejr Borrevejle – Vikingeland, 218 deltagere. September: Per Madsen TL, Jacob Post OL, 9/10 25-års jubilæum. Nov.: Kirsten Hermann GL, Gun­ner Hansen FL i Odin

1982: Finn Jacobsen TL, afløses af Torben Hermann samme år. Februar: Villum Jørgen­sen KL. August: Familielejr Klinteborg – Hundeland (”Hundien”)

1983: Jan.: Ebbe Madsen gruppestyrelsesformand. Mødrepatruljen Perlehøns oprettes, Buen fylder 25 år. April: Birthe Hansen FF i Buen. August: Familielejr Sejerborg – Nordiske Guder – Gudeland, 123 deltagere. 24/8 divisionsseniormærke. Oktober: Else Toftkær Andreasen FL hos Småsten, Flemming Pihl Knudsen FL i Pilen

1984: Peter og Lars Braunstein, Kathe Schlichting og Morten Frederiksen fung. TL. August: Familielejr Sejerborg – Fantasinationernes fest. November: Flemming Knudsen TL, Poul Andersen FL i Pilen. December: Asbjørn Horn FL i Odin. Sept. Spejd for en dag i Stenløse Center.

1985: 10/1: Stenlændernes æresmedlem Richard Andersen dør. 27/1: Jacob Post får Korpset Hæderstegn. Korpslejr Blå Sommer i Haderslev, August: Familielejr Sejerborg – Stjerneland. 18/8 Karen Andersen Æresmedlem. September: Kirsten Hermann Stenløse Kommunes lederpris. Oktober: Buen og Småsten ned­lægges, Mogens Rørvig FL i Thor, Klanen deles i to (Henrik Dausell KL i Hræsvelgr 2). November: Ninette Jørgensen KL i Hræsvelgr

1986: 12/3: Alvin Schlichting gruppestyrelsesformand og får Korpsets Hæderstegn. Peter, Kathe og Morten fung. TL, Ygdrasil oprettes som selvstændig klan. August: Familielejr Sejerborg – Landet Rundt. Oktober: John Larsen FL i Pilen, Thor ned­lægges

1987: August: Asbjørn Horn TL, Familielejr Sejerborg – ”Familie - Spejd”. September: Flemming Hansen FL i Odin. Oktober: Maria Petterson FL i Pilen

1988: Marts: Jakob Post KL i Hræsvelgr, Frank Sørensen KL i Ygdrasil. Ulveflokken fejrer 30 års fødselsdag. Tambourkorpset 10 år. Der opnås aftale med kommunen om garantipris på aviser (34 øre pr. kg.). August: Familielejr Klinteborg – Fuglelejr.

1989: Peter Braunstein, Kim Andersen og Kirsten Hermann har været spejdere i 20 år - fejres til Sct. Georg. April: Ygdrasil og Hræsvelgr slås sammen til Hræsvelgr (Jakob Post KL). Korpslejr Blå Sommer Stevninghus, Kliplev. August: Familielejr Sejerborg – ”Drama under vandet” aflyses pga. for få deltagere. November: Kirsten Frantzen FL i Odin, Henrik Dausell KL

1990: Seniorer beslutter at lave spejdermuseum. Klanen deltager i Tour d´Europa. Egon Schröder FL i Odin. 6/10: Jacob Post får Stenløse Kommunes lederpris. Museet åbner til julemarkedet

1991: Maria Petterson holder pause som FL i Pilen. Liselotte Frederiksen, Peter Braun­stein og H.C. Post fung. FL, Maria kommer midlertidigt igen. Bendte Isaksen FL i Pilen, Tina Aggerholm FL i Odin,

1992: Januar: Peter TL. Februar: Alvin Schlichting stopper som GSF og får Korpsets Hæderstegn på ny, Ann Sabroe ny GSF. Kjeld Boysen-Møller stopper som trykker af Rul­len, Inger Thygesen stopper som redaktør og Erik Paulsen stopper som tegner. August: Familielejr – Ingeborg. September: Liselotte Frederiksen KL

1993: Januar: Lasse Petterson GL, Morten Frederiksen GA. November: Vibeke Sabroe FL i Odin, Hræsvelgr fejrer 20 års jubilæum.

1994: Marts: Poul Andersen OL. Korpslejr Blå Sommer Stevninghus Kliplev. Kim Ander­sen TL, Henrik Dausell DASEN. August: Familielejr Ingeborg – Wild West.

1995: Januar: Anita Bager FL i Odin. Februar: Poul Salling GSF. Marts: Allan Vistisen KL. Peter Braunstein DAMIN. Odin lukkes efter sommerferien. August: Familielejr Ingeborg – 50 året for spejd i Stenløse. November: Vagn Borch-Nielsen OL,

1996: Odin genåbner i Januar (Kim Andersen FL). 20/1: Bendte Isaksen DAMIK, og Jette Fremlev DAMIN sammen med Peter. Peter Braunstein får d. 23/4 Korpsets Hæders­tegn. Bendte Isaksen får Unibanks kulturpris - Unikken. August: Familielejr på Ingeborg. Stenlænderne fejrer 40 års jubilæum. Ibrugtagningstilladelse til Maglevad. December: Johnny Madsen KL

1997: Februar: Frank Elong GSF. Stenlænderne deltager i landsindsamlingen “Verdens Børn”. 23/4: Morten Frederiksen får den nyindstiftede “Pionerspade”. Divisionssom­merlejr ved Vordingborg, tema: Asterix. August: Familielejr Ingeborg – Aktiv brug af naturen. Sept.: succesfuldt “Spejder for en dag” arrangement ved Q8. Nov. Gruppeudviklingskursus (GUK) for ledere, styrelsesmedl. og seniorer giver visioner og handleplaner. Dec.: Carsten Cederholm ny KL.

1998: Februar: Mikrospejderflok “Spidserne” oprettes, FL Bendte Isaksen. Der afholdes Familielejr på ski i Sverige, Stöten. April: Bendte Isaksen ny GL, Jette Fremlev FL i Pilen, Lillian Danvad FL i Spidserne. 23/4: Henrik Dixen Dausell får Pionerspaden. Maj. Line Janussen OL. Gruppen får ny fane af Danmarks-Samfundet på Frederiksborg Slot. Familielejr som oprykningstur. September: Poul Salling TL, Jesper “Kok” Jørgensen KL. Morten Frederiksen bliver Gilwell-spejder. Okt. Stenlænderne deltager i indvielsen af det nye korpskontor på Holmen. Nov. GUK kursus. Kontrakten på Maglevad bliver forlænget frem til 31/12-2010.

1999: Februar: Familielejr på ski i Norge, Geilo. 23/4: Bendte Isaksen får Pionerspaden. Gruppen deltager på Blå Sommer med alle grene (undt. mikro), samt som hjælpere. Iska’bar sætter Guinness-rekord i guirlandebygning. Gruppe T-shirt med logo. August: Familiedag på Maglevad. Sept. Jesper Boe Jørgensen KL. Kim Mogensen OL. 23/9 divisionen fejrer 20 års jubilæum på Maglevad. Okt.: Rullen får ny forside. Vagn Borch-Nielsen bliver anmodet om at forlade gruppen pga. alkoholisme. Nov. GUK-kursus. 11/12 dannes en forening af tidligere seniorer, indtil videre uden navn.

2000: Jan.: Jette Fremlev stopper som DAMIN. Februar: Familielejr på ski i Norge, Geilo. Indkaldelse til Grupperådsmøde kommer for sent ud i.h.t. lovene, og der gøres indsigelse fra divisionens side, Frank Elong trækker sig som GSF. Carsten Cederholm vælges til DASEN. Marts: Der afholdes nyt Grupperådsmøde den 27/3, hvor Kirsten Hermann får Korpsets Hæderstegn for anden gang. Klaus Andersen vælges til GSF. Klanen af tidligere seniorer døbes Brimer. 23/4: Spidsernes ledere, Lillian Danvad, Fru Bente Madsen og Grete Larsen får Pionerspaden. August: Familielejr på Holmen. Sept.: Lars Braunstein TL. Nov.: GUK-kursus. 14. nov. deltager med en fane ved Dr. Ingrids begravelse. Dec.: Kommunen viser interesse for Maglevad som Hjemmeværnsgård.

2001: Jan.: Der afholdes møde med borgmesteren og hjemmeværnet på Maglevad. Planerne skrinlægges. Februar: Familielejr på ski i Norge - bussen kører i grøften. 23/4 TA Kim Andersen får Pionerspaden. Maj: Eva Birch Andersen KL. Juli: Brage og Hræsvelgr på sommerlejr til Island. August: Familielejr på Ingeborg. Stenlænderne får en hjemmeside. Natten mellem 11. og 12. august indbrud og hærværk på Maglevad. Sept.: Tor indføres som ny juniorflok, Kim Andersen JL for begge juniorflokke. Nov.: ”Spejdergården Maglevad” på ny anført på Krak-kort. GUK-kursus medfører ”virksomhedsplan” for Stenlænderne. Dec.: I forbindelse med julemarkedet har seniorerne bod i Centeret.

2002: Jan. Casper  Nielsen OL. Februar: Familielejr på ski i Hafjell Norge. April. Eva afgår som KL men fortsætter som postmodtager. 23. april: GA Poul Salling får Pionerspaden. 4. maj Stenlænderne deltager i Landsarrangementet ”Blå Ugler”. 18. maj Jette Fremlev og Jens Velsboe bliver gift med hinanden på Maglevad. 29. juni –6. juli Divisionssommerlejr på Næsbycenteret. August: Familielejr på Maglevad. Sept.: Bendte Isaksen MIKL, Peter Holm ML, Henrik Salling KLp. Okt. GUK-kursus. 11. nov.: Ny forældrepatrulje dannes, døbes Stenkidene. Dec.: Carsten Cederholm KLp.

2003: Jan. Casper Nielsen stopper som OL. 24. jan. Stenkidene holder 1. møde. Febr. Der vedtages ryge- og alkoholpolitik. Familielejr på Ski til Sälen i Sverige. 23. april: Steffen Christiansen får pionerspaden. August: familielejr på ”Store Klaus” i Kirke Værløse. Sept.: Carsten Cederholm og Eva Birch Andersen KL, Kim Mogensen OL. Okt.: GUK-kursus, Odin og Tor deltager i NOB-træf på Bornholm.

2004: Febr.: Familielejr på Ski til Hundfjället i Sverige. 26. febr.: Grupperådsmøde hvor Klaus Andersen vælges til Bestyrelsesformand (nye titler ifølge DDS). Marts: SMG – Spejder Melodi Grandprix, Morten Frederiksen er medarrangør, Stenlænderne deltager som tilskuere til finalen i Farum. Carsten Cederholm og Eva Birch Andersen stopper som KL. 23. april: MIKA Grete Larsen får Pionerspaden. Juni: Liddy Pfeiffer OL. Juli: Hele gruppen deltager på Blå Sommer, Hræsvelgr laver frugtboden ”bananXpressen”, der bliver landskendt. Eva Birch Andersen deltager i World Scout Moot i Taiwan. August: Jimmi Bargholz TL. Odin og Tor får orange tørklæder, PL/PA med farvet kant. Sept.: Jeppe Majlund KL. Stenlænderne sender to repræsentanter til det første Korpsrådsmøde med gruppedeltagelse. Ege Division fejrer 25 års jubilæum på Maglevad. Okt.: GUK-kursus, Dec.: Trine Velsboe MIKL, Martin Weiergang OL sammen med Liddy.

2005: Febr.: Familielejr på ski til Hundfjället i Sverige, Martin Weiergang stopper som OL, 28. febr.: Grupperådsmøde Claus Kofod Fuglstrøm BSF. 19. marts: Bendte Isaksen dør helt pludseligt, der afholdes begravelse på Maglevad. Rullen udkommer med et særnummer med nekrolog, Klaus Andersen GL. 23. april: En Spejder-eg plantes til minde om Bendte Isaksen. BananXpressen (Jesper ”kok” Jørgensen, Liselotte Frederiksen, Henrik Dixen Dausell, Carsten Cederholm, Kir Laustsen, Trine Lodberg, Morten Frederiksen og Johnny Madsen) får Pionerspaden. Juni: Stenlænderne deltager i ”Spejdernes dag” i Tivoli. August: Familielejr. Charlotte Rosenørn-Due MIKL, Karin Travers ML. Nov.: Gunnar Christiansen OL. Dec. Rasmus Majlund KL.

2006: Febr.: Familielejr på ski til Hemsedal i Norge, 23. febr. Grupperådsmøde Poul Salling BSF. Juni: Gruppesommerlejr Thurøbund. August: Familielejr på Maglevad. 7. og 8. okt. 50 års jubilæum, Finn Jacobsen, Henrik Dixen Dausell og Morten Frederiksen får korpsets hæderstegn. 23. november: Stenlænderne får Nordea Danmark-fondens pris.

2007: Febr. Familielejr på ski til Hunfjället i Sverige. 23. april: MIKL/TA Paw Larsen får Pionerspaden. April: Steffen Christiansen OL. Juni: divisionssommerlejr på Getnögård i Sverige. 1.august: Sunrise - 100 års jubilæum, Stenlænderne deltager i Frederikssund og Ganløse, Reload i Roskilde: Stenlænderne deltager som såvel arrangører af Fjeldgruppeaktivitet som deltagere. August: Alle afdelinger får navnebånd. Tor bliver nedlagt. Nils Wodschow ML i Pilen. Thomas Fremlev KL. 9. sept.: Stenlænderne arrangerer aktivitetsdag for Kvickly-ansatte. Sept. + okt.: Fællesspejd for alle afdelinger. 1. november: Ole Vistisen stopper som vicevært. Paw Larsen TL.  

2008: Januar: Carsten Cederholm TL. Febr.: Klaus Andersen stopper som GL. Rullen kan læses på hjemmesiden. 13. april: DDS Rejsehold  hjælper med at få gang i spejderarbejdet. 23. april: MA Klaus Andersen får Pionerspaden. Maj: Jens Velsboe og Karin Travers nye GL. Klaus Andersen ML i Pilen. Jesper ”Kok” Jørgensen TL. August: Familiedag på Værebro å. Sept.: Fællesspejd for alle afdelinger. Okt.: Steffen Christiansen stopper som OL. .  

2009: Feb.: Grupperådsmøde Thomas Nord Larsen BSF. Marts: Karin Travers stopper som GL. Pga en fejl udkommer Rullen kun som internetudgave. April: Fællesspejd for alle afdelinger. 23. april: GL Jens Velboe får Pionerspaden, 3. maj: Kim Andersen får Korpsets Hæderstegn for 40 års medlemskab og ledergerning. Maj: Mia Travers Bargholz KL. Seniorvognen vinder Oak City. Juli. Stenlænderne deltager i Blå Sommer og bor i Østbyen. Aug.: Familielejr Sept. Stenlænderne deltager i Klimadagen. Paw Larsen ML. 7. november: sidste avisindsamling, kommunen har ikke ønsket at forlænge kontrakten. Stenlænderne deltager med Spildopmagerne i stedet. Dec.: Hræsvelgr deltager i Scouts for Climate i København i anledning af Cop15.

2010: 23. april: Birgitte Rafner og Annette Mejlvang får Pionerspaden for arbejdet med Tambourkorpset. Maj: Odin indfører affaldssortering på Maglevad. Juni: Divitræf i Sagnlandet Lejre. Aug.: Familielejr i Fjordhytten ved Roskilde Fjord, temaet var Star Wars. Sept.: Niels Andersen MIKL. I lokalplanen for Stenløse kommune betegnes Maglevad som "bevaringsværdig". Okt.: Jacob Cowland KL.

2011: Feb.: Ulf Molich KL. April: Skovbørnehaven forlader Maglevad. Der bygges en shelter på Maglevad. Juni: Divisionssommerlejr på Gurredam. Thomas Fremlev OL. Aug.: Familielejr i "Hotel Viggatorp" i Ganløse, temaet var Harry Potter. Sept.: Pernille Poulsen MIKL.

2012: 23. april Sct. Georgs dag kaldes "Spejdernes Dag". Morten Cowland, Andreas Elberg og Martin Hansen får Pionerspaden for deres arbejde som hjælpere i de yngste grene. Juli: Stenlænderne deltager i Spejdernes Lejr 2012. Sept.: Familielejr i "Hotel Viggatorp" i Ganløse, tema - de olympiske lege. Jacob Cowland ML og KL. Nov.: Stenlænderne får "vandrebamsen" Egven for divisionens største medlemsfremgang.

2013: Feb.: Anders Nordentoft Velsboe GL. April: Jacob Cowland får Egedal kommunens ungdomslederpris. 23. april kasserer Ann-Charlotte Jensen får Pionerspaden for hendes arbejde som kasserer. Juni: Indvielse af bålhytte. Juli: Brage på sommerlejr på Island. Okt. Thomas Fremlev får prisen ”Årets leder” af OTU (Orkester og Tamburkorps Udvalget). Aug. Familielejr på Høbjerghus, Tema - tilbage til rødderne. Sept. Ny vicevært Morten Poulsen. Kathrine Johansen KL. Nov. Kirstine (Kir) Laustsen bliver valgt til Korpsledelsen. Dec.: Spejdermuseet er i et indslag i TV2 Lorry.

2014: Marts: Der bygges shelter nr. 2 på Maglevad. 23. april: Anna Tilde Velsboe får Pionerspaden for hendes indsats som leder i gruppen. 27. juli dør Stenlændernes sidste Æresmedlem Karen Andersen. Aug.: Rikke Velsboe TL, Julie Theander ML, Sidse Wiik MIKL, Familielejr på Høbjerghus i Helsinge. Sept.: Der oprettes Familiespejd (0-6 år) med Trine Velsboe og Lotte Lang som ledere. Stenlænderne får Nordeas ”Gi’ et skulderklap”-prisen.

2015: Feb.: Jan Wiik BSF, Lisbeth Vester Olesen GL. 23. april Morten Frederiksen får divisions hædersbevis for 40 års medlemsskab. Familiespejderne Trine Velsboe og Lotte Lang får Pionerspaden. Juli: Stenlænderne deltager i divisionssommerlejren ved Toggerbo. Aug. Familielejr på Høbjerghus i Helsinge. Sept. Martin Ulllitz ML. Benjamin Sjølin KL. Sept.-okt.: Stuehusets facade renoveres af kommunen. Nov. Rullen indfører periodemærke for at skrive til bladet. Klanen indfører klantørklæde i beige med rød kant. Dec. Museet opfinder periodemærket ”Dagbog”.

2016: April: Tambourkorpset får nye uniformer – blå med rød kantning. 23. april – Ole Busk Poulsen får Pionerspaden for at opfinde periodemærket ”Dagbog”. Sept. Kenneth Fremlev OL. Familielejr ved Viggatorp, Ganløse. Okt.: Museet får Facebook side

2017: Jan.: DDS får ny medlemsdatabase i stedet for ”Blåt medlem”. Sammen med Røde Kors lavet aftale om at udsatte familier kan komme til fællesspisning på Maglevad. Marts: Rullen fejrer 60 års jubilæum. 23. april Robin Theander får Pionerspaden for sit arbejde med seniorklanen og ”Stafet for Livet”

Tilbage til Indhold.

 Maglevads historie

1965: Stenlænderne lejer en grund på Bækholm i 50 år vederlagsfrit af kommunen.

1966: Troppen bygger et 90 m2 grundmuret hus indeholdende stort mødelokale, mindre patruljerum samt køkken og toiletter.

1972: Oktober: Tilladelse gives til at benytte Maglevad mod at en tilsvarende tilladelse gives KFUK i Stenløse til benyttelse af Bækholm. Stenlænderne giver altså afkald på det hus de ejer på Bækholm til fordel for et lejemål af Maglevad.

1972: December: Troppen flytter under tamburmusik til Maglevad.

1973 - 1975: Stuehus istandsættes for 45.000 kr. og masser af frivillig arbejdskraft.

1974, forår: Troppen beder kommunen om en effektiv sikring af udlængerne, da der er fare for sammenstyrtning, alternativt en nedrivning.

1975, forår: Der rykkes for nedrivning, og samtidigt melder der sig en køber til ejendommen. Byrådet inviteres til at besøge Maglevad.

1975, efterår: Ansøgningen om nedrivning tilbagekaldes, og der ansøges i stedet om tilladelse til at istandsætte udlængerne.

1975, 15. oktober: Byrådet beslutter at både stuehus og udlænger stilles til Stenlændernes rådighed, idet det overlades til spejderne selv at beslutte om de vil istandsætte eller nedrive udlængerne. De 25.000 kr. der var afsat til nedrivningen udbetales til spejderne.

1976, 15. juni: Byggetilladelse udstedes for istandsættelse af stald og lade.

1978: Dec.: Det første julemarked afholdes i laden, der nu var sikker mod sammenstyrtning.

1981: Gulvet fra den gamle kro i Stenløse foræres af entreprenør Kaj Wilhelmsen, og bliver lagt i laden. En 15 års lejekontrakt bliver underskrevet.

1996: Der udstedes bygningsattest til Stenlænderne for afslutningen af kommunes længste byggesag, varighed 20 år. Bygningerne er nu helt forsvarlige med nødudgange, nødbelysning, slukningsudstyr, samt alle installationer.

2000: I 25 året for byrådsbeslutningen arbejder byggeholdet stadig på den indvendige færdiggørelse.

2010: Maglevad betegnes som "bevaringsværdig" i lokalplanen for området.

2012: Gulvet i Laden renoveres ligesom ydermure og vinduer i Stuehuset. Pejsen sløjfes i pejsestuen og der opsættes brændeovn.

 

Tilbage til Indhold.

 

Last modified: juni 29, 2019