Stenlænderne

Hjem
Spejder hos Stenlænderne
Afdelingerne
Arbejdsgrupper
Bestyrelsen
Forældrepatruljer
Brimer
Rullen
Historie
Maglevad
Fotoalbum
Lederstof
Aktuelt
Referater

 

Indhold

bullet

Fastelavn 2019

bullet

Ny Lokalplan
 

Fastelavn søndag d. 3. marts. 2019.

Igen et aldeles fremragende fastelavnsarrangement. Det var som sædvanligt dejligt at se alle de forskellige udklædninger og nyde al den kreativitet der var blevet lagt for dagen. Som indledning til arrangementet gik alle udklædte parade mens Tambour spillede til.

For børnenes vedkommende var der fastelavnsris til kattekonge og kattedronning og til bedst udklædte var der en slikpose. For de voksne var der chokolade til kattekonge, kattedronning samt bedst udklædte.

De tre bedste tegninger blev præmieret ved en slikpose.

Følgende blev kåret:

0-5 år:

Kattekonge:                     Liam, klædt ud som Ninja Turtle

Kattedronning:                 også Liam

Bedst udklædt:                Kristian, klædt ud som Dragen Tandløs

 

6-9 år:

Kattekonge:                     Kasper, klædt ud som Ninja

Kattedronning:                 Mads, klædt ud som Storm Trooper

Bedst udklædt:                Ida, klædt ud som Bublegum

 

10-16 år:

Kattekonge:                    Andreas, klædt ud som Spejder

Kattedronning:                 også Andreas

Bedst udklædt:                Line, klædt ud som Hippie

 

Voksne:

Kattekonge:                    Nicolaj

Kattedronning:                 Mette

Bedst udklædt:                Søren, klædt ud som Indkøbsliste

 

Traditionen tro, var der også præmie til bedste tegninger på borddugene. Der var således præmie til:

bullet

1. plads: Trine, 10 år og Emma 11 år, der havde tegnet en fastelavnstegning

bullet

2. plads: Mie, 12 år, der havde tegnet en fastelavnstønde

bullet

3. plads: Luna, 3 år, der havde tegnet et klatretårn.

 

Billeder

 

Tilbage

 

Ny Lokalplan for Maglevad

En ny lokalplan for Maglevad, Fjernvarmecentral og Materielgård er undervejs:

 

bullet

Lokalplan. Forlag til høring i tiden 12. februar - 8. april 2016

bullet

Bekendtgørelse af forslag til Lokalplan for Maglevad mv

bullet

Tillæg til Kommuneplan 2013 - 2025
 

Spørgsmål og kommentarer sendes til og samles af Stenlændernes formand Jan Wiik på formand@stenlanderne.dk. Han vil så sørge for at det viderebringes til rette sted i kommunen.

 

Stenlændernes formand, Jan Wiik, skriver d. 6. marts 2016:

Jeg har dags dato sendt punkter til Egedalkommune. 

 

Her er DDS Stenlændernes samlede bemærkninger vedr. lokalplan 39

 

A. Støjbelastningen fra det nye anlæg skal der skrives noget om, og vi er selvfølgelig i det støjfølsomme område.  Fra naboerne kunne vi høre klager om støj fra skorstenen.

 

B. Der skal lægges vægt på at specielt oplagspladser bliver hegnet og at hegnene bevokses - begrønnes.

 

C. Vej der skal gå gennem område ved spejdergård skal udformes så der er parkeringspladser på begge sider, parkeringspladser skal være med skærver eller småsten.

 

D. Cykelsti som der går bag om materialegården skal asfalteres samtidig med at vej på område bliver etableret.

Spejderbørn skal havde en sikker vej til spejdergården som der kan cykles på.

alternativt kan asfalt skrabes af og der kan etableres grus sti.

 

E. På den nye vej der vil komme gennem nuværende parkeringareal skal der ud for portåbning og ned mod cykelsti ved å laves et felt på asfalt i blåt eller rød farve  for at vise her krydser der bløde trafikanter.

 

F. Mere præsis linieføring for vej A/B ønskes , ligeledes hvordan sving skal og kan rettes ud.

 

G. Der skal opsættes skilte med max. hastighed samt at der er børn på vejen.

 

H. Stien mod vest som slutter efter 20 meter  ønske at få forlænget helt op til det dyrkede område i nord, det kunne jo være at det en dag blev udyrket og så er der fri færdselsret.

 

I. Solfangeranlæg i område B. Ønske at få oplyst afstand til vores skel, og ønske at der i skel af område B og C etableres en grus sti.

Hvis linieføring af sti ned langs spejdergården kommer til at gå gennem område B skal der etableres låge. ( dyrelåge hvis der kommer får )

 

J. Lokalplanen må ikke hindrer at vi flager med DDS-logo flag.

 

K. Mens byggeri står på skal Egedal fjernvarme udlægge køreplader på område ved spejdergård så det ikke bliver et stort mudderhul.

Ligeledes må Egedal fjernvarme ikke bruge parkerings areal ved spejdergård til materialer eller arbejdskøretøjer.

 

Med venlig hilsen 

 

Jan Wiik

 

 

Tilbage

 

 

 

 

Last modified: juni 29, 2019